Rola firm doradztwa personalnego w projektach rekrutacyjnych

doradztwo personalne

Rekrutacja pracowników to w dzisiejszych czasach prawdziwy „temat rzeka”. Wpisanie samego hasła w wyszukiwarkę internetową wyświetla setki stron, które traktują o rekrutacji. W informacjach, jakie do nas docierają, często mówi się kandydatach, którzy nie mogą znaleźć dla siebie zatrudnienia. W ramach takiej opinii, pracodawca jawi się jako ten, który nie chce dać zatrudnienia dla wykształconych kandydatów. Z drugiej jednak strony słyszy się również opinie wspomnianych pracodawców, którzy narzekają na kandydatów; narzekają między innymi na brak motywacji do podjęcia pracy, czy na zbyt wygórowane oczekiwania finansowe. W tego typu sytuacjach, racja znajduje się po środku.

Rekrutacja na rynku pracy, który powoli staje się rynkiem pracownika, jest działaniem trudnym i kosztownym. Wymaga od firm, które poszukują nowych pracowników, większego zaangażowania w proces rekrutacyjnych. Poszukiwanie specjalistów poprzez publikację ogłoszenia o pracę, często nie przynosi zamierzonego skutku. Na ogłoszenia odpowiadają osoby, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji, czy też nie posiadają odpowiedniej motywacji do podjęcia współpracy z daną organizacją. Osoby odpowiedzialne za przebieg procesu rekrutacyjnego muszą zmierzyć się zatem z nie lada wyzwaniem, aby pozyskać dla swojej organizacji wartościowego pracownika; szukają nowych dróg pozyskania kandydatów z rynku pracy. Pewnym rozwiązaniem jest premiowanie poleceń kandydatów wśród zatrudnionych już pracowników, udział w targach pracy. Nie są to jednak działania, które w każdym przypadku zapełnią wakujące stanowisko pracy.

Wiele organizacji korzysta również z firm doradztwa personalnego; firm, które specjalizują się w dostarczaniu kandydatów spełniających wymagania klienta (firmy szukającej pracownika). Doradztwo personalne rozwinęło się w Polsce tak naprawdę po roku 2000. Spadek bezrobocia, zwiększone zapotrzebowanie na unikalne kwalifikacje, skłoniły organizacje do korzystania z nowych dróg pozyskiwania wykwalifikowanych kandydatów. Usługi firm rekrutacyjnych nie należą do najtańszych, jednak w wielu wypadkach jest to wydatek nieunikniony, który pozwala zapobiec jeszcze większym stratom wynikającym z braku danego zasobu ludzkiego w organizacji.

Stale powiększający się segment rynku firm doradztwa personalnego to dowód na duże zapotrzebowanie tego typu usług. W wielu branżach – IT, telekomunikacja, inżynieria – doradztwo personalne staje się pewną normą. Nasuwa się tym samym pytanie, dlaczego firmy coraz chętniej zlecają zadanie rekrutacji kandydatów do podmiotów zewnętrznych? Za takim modelem rekrutacji przemawia kilka istotnych elementów:

  1. Klient, czyli organizacja poszukująca pracownika, nakreśla profil kandydatów, którzy mają zostać wyszukani przez firmę doradztwa personalnego. Następnie decyduje, których z przedstawionych kandydatów, zaprosi na dalsze rozmowy rekrutacyjne. Organizacja otrzymuje wstępnie wyselekcjonowanych kandydatów; otrzymuje raport z przeprowadzonej rozmowy na temat każdego z kandydatów.
  2. Sprawność wyszukiwania. Dobre doradztwo personalne jest w stanie dostarczyć krótką listę kandydatów w ciągu tygodnia. Szybkie dostarczenie odpowiednich osób pozwala na szybsze zamknięcie projektu rekrutacyjnego i tym samym minimalizuje straty związane z wakującym stanowiskiem pracy.
  3. Gwarancja. Z reguły firmy doradztwa personalnego udzielają gwarancji na zatrudnienie rekomendowanego przez nich kandydata. Zobowiązują się do dostarczenia nowego kandydata na miejsce pracownika, który nie sprawdził się na danym stanowisku pracy.

Oczywiście nie można powiedzieć, że samodzielne znalezienie właściwego kandydata nie jest możliwe. Wiele organizacji potrafi wypracować metody, dzięki którym znajduje kandydatów, a później pracowników do swoich zespołów. Zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi rekrutacyjne wynika z wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:

  1. Poziom specjalizacji stanowiska pracy. Im mniej kandydatów z poszukiwanymi kwalifikacjami, tym trudniej znaleźć zainteresowanych do objęcia wolnego stanowiska pracy.
  2. Jawność prowadzonego projektu rekrutacyjnego. Wiele organizacji, z różnych powodów, nie chce ujawniać informacji o prowadzonej rekrutacji. W takim przypadku korzystanie z usług zewnętrznej firmy rekrutacyjnej jest w zasadzie jedynym rozwiązaniem.
  3. Ilość prowadzonych projektów rekrutacyjnych. W przypadku niewielkiej fluktuacji pracowników, koszt zatrudnienia osoby specjalizującej się w rekrutacji, jest kosztem nieuzasadnionym. Również w przypadku prowadzenia kilkunastu projektów rekrutacyjnych jednocześnie, dodatkowe wsparcie dla działu HR ze strony firmy doradztwa personalnego, może ułatwić realizację projektu rekrutacyjnego.
  4. 4. Poziom informatyzacji organizacji. W przypadku posiadania oprogramowania wspierającego dział HR, zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi rekrutacyjne może być niższe. Rekruterzy samodzielnie prowadzą bazę kandydatów, na bieżąco ją aktualizują. Systemy informatyczne pozwalają na wprowadzenie pewnego porządku w prowadzonych projektach rekrutacyjnych.

Obecność na polskim rynku firm doradztwa personalnego pozwoliła na pewną profesjonalizację całej dziedziny rekrutacji. Pojawiły się podmioty, które wykorzystując know – how swoich zagranicznych, pokazały nowoczesne doradztwo personalne. Wbrew pozorom, właściwe prowadzenie projektów rekrutacyjnych jest zadaniem bardzo trudnym. Na rynku pracy specjalistów, kandydat jest klientem, o którego niekiedy trzeba zabiegać, przedstawić satysfakcjonującą go ofertę pracy. Czasy, kiedy to pracodawca dyktował warunki zatrudnienia, powoli odchodzą w zapomnienie. Najbliższa przyszłość pokaże, czy zlecanie usług rekrutacyjnych na zewnątrz będzie bardziej opłacalne, niż utrzymywanie rozbudowanych działów rekrutacji. Trafnym przykładem są zewnętrzne usługi księgowe, które w wielu przypadkach zastąpiły stanowiska księgowych w ramach danej organizacji. Trendy, jakie można zaobserwować w zachodnich gospodarkach, wskazują, że firmy doradztwa personalnego czeka dalszy rozwój. Branża HR to w Polsce wciąż nie do końca zagospodarowany obszar, często również niedoceniony. Przy założeniu, że kapitał ludzki jest najcenniejszym kapitałem organizacji, inwestycje w HR będą z zasady inwestycjami trafionymi.