API

WebAPI to usługa sieciowa umożliwiająca komunikację między serwisem PozyskajDane.pl a oprogramowaniem zewnętrznym. Dzięki tej usłudze można zintegrować swoje oprogramowanie z PozyskajDane.pl i cieszyć się zaoszczędzonym czasem.

Api PozyskajDane.pl opiera się na protokole SOAP, który korzysta z języka XML jako formatu danych oraz na protokole RPC odpowiedzialnego za przesyłanie danych. Pełny opis usługi znajduje w pliku WSDL.

Integracja Api

Api można bardzo łatwo zintegrować z istniejącym oprogramowaniem typu ATS, w dowolnym języku, który wspiera protokół SOAP.

Poniżej przedstawiona jest przykładowe klasy w języku PHP, Python i Java umożliwiające szybkie wykorzystanie API. Całkowita komunikacja opiera się na dwóch metodach, odpowiednio dodawanie dokumentów do parsowania oraz metody, która odbiera znalezione w dokumentach dane.

W celu uzyskania haseł prosimy o kontakt .

package soap;

import ardo.ArrayOfFileStruct;
import ardo.DoAddDocumentRequest;
import ardo.DoAddDocumentResponse;
import ardo.DoCheckDocumentRequest;
import ardo.DoCheckDocumentResponse;
import ardo.FileStruct;
import ardo.ServicePort;
import ardo.ServiceService;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import javax.xml.ws.BindingProvider;

/**
 * Klasa ułatwiająca połączenie z api PozyskajDane.pl
 *
 * Klasy pomocznie pobieramy za pomocą wsimport -keep z wsdl
 *
 */
public class Client {

  private final ServicePort servicePort;

  public Client() {
    ServiceService serviceService = new ServiceService();
    servicePort = serviceService.getServicePort();

    BindingProvider prov = (BindingProvider) servicePort;
    prov.getRequestContext().put(BindingProvider.USERNAME_PROPERTY, "nazwa użytkownika");
    prov.getRequestContext().put(BindingProvider.PASSWORD_PROPERTY, "hasło użytkownika");

  }

  /**
   * Metoda wysyłająca pliki do przetowrzenia
   *
   * @param files HashMap klucz - identyfikator pliku, wartość - ścieżka do
   * pliku
   *
   * @return DoAddDocumentResponse
   * @throws FileNotFoundException
   * @throws IOException
   */
  public DoAddDocumentResponse sendDocuments(HashMap<String, String> files) throws FileNotFoundException, IOException {

    ArrayOfFileStruct arrayOfFileStruct = new ArrayOfFileStruct();
    for (Map.Entry<String, String> pairs : files.entrySet()) {
      byte[] content = Files.readAllBytes(Paths.get(pairs.getValue()));

      FileStruct fileStruct = new FileStruct();
      fileStruct.setFile(content);
      fileStruct.setId(pairs.getKey());

      arrayOfFileStruct.getItem().add(fileStruct);
    }
    DoAddDocumentRequest doAddDocumentRequest = new DoAddDocumentRequest();
    doAddDocumentRequest.setFiles(arrayOfFileStruct);

    return servicePort.doAddDocument(doAddDocumentRequest);
  }

  /**
   * Metoda odbierająca wyniki przetowrzenia
   *
   * @param listOfHash lista hashy do sprawdzenia
   * @return DoCheckDocumentResponse wynik sprawdzania
   */
  public DoCheckDocumentResponse getDocuments(ArrayList<String> listOfHash) {
    DoCheckDocumentRequest doCheckDocumentRequest = new DoCheckDocumentRequest();
    for (String hash : listOfHash) {
      doCheckDocumentRequest.getHash().add(hash);
    }

    return servicePort.doCheckDocument(doCheckDocumentRequest);
  }
}
#api, #ats, #integracja, #parser cv