API

WebAPI to usługa sieciowa umożliwiająca komunikację między serwisem PozyskajDane.pl a oprogramowaniem zewnętrznym. Dzięki tej usłudze można zintegrować swoje oprogramowanie z PozyskajDane.pl i cieszyć się zaoszczędzonym czasem.

Api PozyskajDane.pl opiera się na protokole SOAP, który korzysta z języka XML jako formatu danych oraz na protokole RPC odpowiedzialnego za przesyłanie danych. Pełny opis usługi znajduje w pliku WSDL.

Integracja Api

Api można bardzo łatwo zintegrować z istniejącym oprogramowaniem typu ATS, w dowolnym języku, który wspiera protokół SOAP.

Poniżej przedstawiona jest przykładowe klasy w języku PHP, Python i Java umożliwiające szybkie wykorzystanie API. Całkowita komunikacja opiera się na dwóch metodach, odpowiednio dodawanie dokumentów do parsowania oraz metody, która odbiera znalezione w dokumentach dane.

W celu uzyskania haseł prosimy o kontakt .

import os.path
from base64 import b64encode
from suds.xsd.doctor import ImportDoctor, Import
from suds.client import Client
from suds.transport.http import HttpAuthenticated

class PozyskajDaneClient(Client):
  def __init__(self):
    url = 'adres url wsdl'
    imp = Import('http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/')
    transport = HttpAuthenticated(username='nazwa uzytkownika', password='haslo uzytkownika')
    client = Client.__init__(self, url, plugins=[ImportDoctor(imp)], transport=transport) 

  def sendDocuments(self, files):
    """Wysyłanie dokumentów do parsera"""
    
    data = self.factory.create('ArrayOfFileStruct')
    data.item = []
    for file_id, f in files.iteritems():
      if not os.path.isfile(f):
        raise Exception('Plik nie zostal znaleziony')

      temp = self.factory.create('FileStruct')
      temp.id = file_id
      temp.file = b64encode(open(f).read())

      data.item.append(temp)
			
    return self.service.doAddDocument(files=data)
		
  def getDocuments(self, h):
    """Pobieranie informacji o dokumentach"""
    return self.service.doCheckDocument(hash=h)
#api, #ats, #integracja, #parser cv