IT w służbie HR: Systemy ATS

IT w służbie HR

Systemy informatyczne do obsługi procesów rekrutacyjnych funkcjonują na rynku od kilkunastu lat. Wdrażanie tego typu systemów jest przede wszystkim domeną dużych organizacji, które realizują kilkadziesiąt projektów rekrutacyjnych rocznie, w tym kilkanaście jednocześnie; ich właściwa realizacja jest de facto uzależniona od zastosowania oprogramowania zewnętrznego.

Efektywność i pewną wygodę w prowadzaniu projektów rekrutacyjnych przy pomocy elektronicznych systemów informatycznych, dostrzegają również mniejsze firmy funkcjonujące na polskim rynku. Jednak sektor małych i średnich przedsiębiorstw z reguły nie inwestuje w rozbudowane – i przy okazji – drogie oprogramowanie do kompleksowego zarządzania projektami rekrutacyjnymi. Ten sektor jest przede wszystkim adresatem systemów ATS.

W tym miejscu warto opisać i przybliżyć użyty skrót ATS. Jest to system, który wspomaga prowadzenie projektów rekrutacyjnych. W wersji dla małych i średnich firm dystrybuowany jest przede wszystkim formie on-line, comiesięcznej usługi. Applicant tracking system (ATS) w swoim działaniu zbliżony jest CRM-a, dostosowany jest jednak bardziej do obsługi projektów rekrutacyjnych, pozwala na zautomatyzowanie pewnych działań zarezerwowanych do tej pory dla rekrutera. Do najważniejszych można zaliczyć:

  1. 1. Możliwość tworzenia i publikowania ogłoszeń na portalach rekrutacyjnych. Funkcjonalność szczególnie potrzebna na początku realizowania projektu rekrutacyjnego. Użytkownik posiada folder w którym tworzy, gromadzi kolejne ogłoszenia o pracę. Posiada możliwość ich edycji, jak również automatycznego publikowania na konkretnych portal rekrutacyjnych; możliwości tej funkcji są przede wszystkim uzależnione od poziomu integracji systemu ATS z portalem rekrutacyjnym.
  2. 2. Gromadzenie napływających kandydatur. System ATS odbiera dokumenty aplikacyjne jakie są przesyłane za pośrednictwem opublikowanego ogłoszenia. Z reguły, każde ogłoszenie posiada swój folder, do którego napływają CV. Użytkownik systemu ATS może takie CV przenieść do dowolnego miejsca, usunąć, nadać mu odpowiedni status.
  3. 3. Parsowanie danych. System ATS może automatycznie rozpoznawać treści zawarte w dokumencie i oznaczyć je jako frazy kluczowe lub wyeksportować do zewnętrznego systemu jako profil kandydata. Parser CV daje możliwość efektywnego wyszukania potrzebnych informacji; tym samym pozwala na skrócenie czasu niezbędnego na administrowanie wciąż napływającymi informacjami.

System ATS to przede wszystkim dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm. Posiada możliwości, które są wystarczające do obsługi nawet kilku projektów rekrutacyjnych jednocześnie. Wydajny, dobrze przygotowany system nie musi oznaczać dużych nakładów finansowych. W ten sposób organizacja może zyskać większą efektywność w realizowaniu projektów rekrutacyjnych przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

Przy wyborze systemu ATS należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego możliwości; a właściwie, czy jego możliwości zaspokajają potrzeby działu rekrutacji. Opisane powyżej (w punktach) możliwości powinny być niejako normą / minimum oferowanych systemów. Dużym ułatwieniem w pracy rekrutera wydaje się być parser CV. Pomaga on bowiem na szybkie wyszukanie potrzebnych informacji; nie wymaga otwierania często setek dokumentów aplikacyjnych, aby wyselekcjonować kandydatów do selekcji. Do zalet systemów ATS należy dodać, że z reguły przechowują one dane w tak zwanej „chmurze”, na serwerze dostawcy. Z punktu widzenia małych i średnich firm jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie muszą martwić się o spełnienie wszystkich wymagań związanych z ustawą o ochronie danych osobowych. Jednocześnie nabywca oprogramowania nie inwestuje pieniędzy w niezbędną infrastrukturę, serwery.

Wzrost zainteresowania oprogramowaniem HR wśród mniejszych organizacji to pozytywny sygnał. Świadczy on o tym, że coraz więcej firm poważnie traktuje problematykę właściwego zarządzania zasobami ludzkimi. Nie od dzisiaj mówi się, że kapitał ludzki jest najważniejszym kapitałem organizacji.