Jak napisać dobre CV - część 3

Jak napisać dobre CV?

W nawiązaniu do części pierwszej i drugiej, chciałbym opisać ostatnie, kluczowe elementy CV.

 1. Format pliku.
  Najczęściej wysyłamy Curriculum vitae w formacie .doc lub bardziej nowoczesnym .docx. Czasami można się spotkać z plikami .odt (IMHO szkoda, że tak rzadko). Wyżej wymienione formaty maja jedną podstawową wadę, są formatami edytowalnymi, co grozi nieprawidłowym wyświetlaniem naszego dokumentu. Proponuję użyć najpopularniejszego formatu „tylko do odczytu” - .pdf. Dzięki temu mamy gwarancję, że dokument na każdym komputerze, systemie operacyjnym będzie wyglądał tak samo.
 2. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych.
  Jedną z najważniejszych kwestii formalnych jest zamieszczenie klauzuli zawierającej zgodę na przetworzenie danych osobowych. Część firm ma własną klauzulę, wtedy warto zwrócić uwagę na to, jak ona brzmi i skopiować/przepisać do naszego CV. Przykładowa klauzula powinna brzmieć:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

  W wersji anglojęzycznej:

  I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments).