Jak napisać dobre cv - część 2

Jak napisać dobre CV?

W poprzedniej części rozważałem kwestie związane z wielkością liter, prawidłowo zapisanym nr telefonu, adresem e-mail oraz tłem.

Teraz zajmę się kwestią prawidłowego formatowania CV.

 1. Ramki/Tabele
  Zastosowanie ramek powoduje, że nasze CV nie będzie wyświetlane jednakowo w każdym programie typu „Office”. Różnice mogą wystąpić ze względu na rodzaj zainstalowanego pakietu biurowego, jak i ze względu na inne wersje tego samego oprogramowania. Zastosowanie tabel zmniejsza możliwość rozpoznania danych przez systemy wspomagające pracę rekruterów.

 2. Zdjęcia
  Jeśli chcemy do naszej aplikacji dołączyć zdjęcie, należy dodać plik w jednym z popularnych formatów (jpg, png itp.). Zdjęcie nie powinno także zbyt dużo „ważyć” - maksymalnie 100 kB, a jego rozmiar nie powinien być większy niż 200x200 px.
  Dodanie zbyt dużego zdjęcia i późniejsze go dopasowywanie w edytorze tekstu spowoduje wzrost ciężkości dokumentu. Może to skutkować odrzuceniem dokumentu przez skrzynkę pocztową, formularz rekrutacyjny czy też narzędzie do automatycznego parsowania dokumentów.

 3. Formatowanie dokumentów – czyli spacje, tabulatory, marginesy...
  Tworząc CV, warto zaznajomić się z funkcjonalnościami, jakie proponuje nasz pakiet biurowy. Formatowanie linijki tekstu przy pomocy dużej liczby spacji, łamanie linii/strony przez wciśnięcie dużej liczby enterów zawsze kończy się tym samym – nieprawidłowo wyświetlanym dokumentem.
  Przygotowanie przejrzystego, dobrze sformatowanego dokumentu zabezpieczy nas przed nieczytelnym CV na monitorze HR'a. Musimy pamiętać, że prawidłowo przygotowany dokument świadczy także o nas i o naszej znajomości jednego z popularnych edytorów tekstów.

 4. Chronologia i doświadczenie
  Pisząc swoje CV, musimy wziąć pod uwagę, że osoba, która będzie go czytać, ma bardzo mało czasu na zapoznanie się z kluczowymi informacjami.
  Więc jeśli już kilka lat temu skończyliśmy edukację, zacznijmy od ostatniego miejsca pracy, podając dokładne daty startu i zakończenia – nikt nie lubi się domyślać i liczyć miesięcy/lat.
  Po dodaniu nazwy naszego obecnego pracodawcy, podajmy dokładną nazwę stanowiska.
  Następnie podajmy informacje na temat naszego zakresu obowiązków oraz sukcesów zawodowych.
  Certyfikaty – podajmy listę certyfikatów branżowych.
  Szkolenia zawodowe – warto wymienić te najważniejsze, mające największą wartość rynkową.
  Edukacja – jeśli skończyliśmy studia – wystarczy podać rok rozpoczęcia oraz zakończenia studiów, nazwę uczelni, kierunek studiów, tytuł naukowy, analogicznie w przypadku liceum lub technikum.
  Znajomość języków obcych – wymieńmy te, które znamy przynajmniej na poziomie czytania dokumentów. Warto dodać informacje o certyfikatach językowych, jeśli takowe posiadamy.

Jak napisać dobre CV - część 1 Jak napisać dobre CV - część 3