Rekrutacja pracowników – trudna praca rekrutera

rekrutacja pracowników

Rekrutacja pracowników to jedno z ważniejszych działań, jakie odbywają się we współczesnych organizacjach. To właśnie dzięki rekrutacji możliwy jest stały rozwój firmy; zwiększający się „biznes” potrzebuje przecież kolejnych pracowników.

Realia rynku pracy pokazują, że pozyskanie właściwych kandydatów na wakujące stanowiska pracy to trudny i czasochłonny proces. Z tego też powodu rozwój branży human resources od kilku jest bardzo dynamiczny. Firmy inwestują środki w rozwój działów zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudniają dodatkowe osoby do „obsługi kadr”. Tym samym w organizacji pojawiają się również rekruterzy – specjaliści od dostarczenia właściwych kandydatów na nieobsadzone etaty. Warto zadać pytanie, dlaczego tworzy się stanowiska pracy dedykowane jedynie do rekrutacji pracowników? Odpowiedź jest stosunkowo prosta: Rekrutacja pracowników wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia, wiedzy na temat rynku pracy. Tylko dzięki odpowiednim kompetencjom, proces rekrutacyjny może zakończyć się pełnym sukcesem.

Czasy, kiedy wystarczyło opublikować ogłoszenie o pracę prasie, serwisie ogłoszeniowym, aby otrzymać kilkadziesiąt kandydatur, dawno odeszły do lamusa. Obecnie, osoba zajmująca się rekrutacją, wspomniany rekruter, musi spędzić wiele godzin, aby obsadzić wakujące stanowisko pracy. Rekrutacja pracowników to projekt, który wymaga odpowiedniego przygotowania, prowadzenia i wreszcie zakończenia, który będzie - wspomnianym już – sukcesem. W ramach projektu należy:

  1. Stworzyć opis stanowiska pracy. Jego zawartość powinna być zbieżna z wymaganiami, kompetencjami, jakie powinien posiadać kandydat. Należy jednak pamiętać o tym, że właściwie sporządzony opis stanowiska pracy to taki, którego treść jest również atrakcyjna dla potencjalnego kandydata. Rekruter ma za zadanie wyważenie treści opisu stanowiska pracy tak, aby był zbieżny z interesami i potrzebami wszystkich zainteresowanych stron.
  2. Pozyskać odpowiednich kandydatów. Rekrutacja pracowników to przede pozyskanie możliwie dużej liczby kandydatów, którzy spełniają wymagania danego stanowiska pracy i są nim zainteresowani. Rekruter ma za zadanie dotrzeć, ze swoim wcześniej stworzonym opisem stanowiskiem pracy, do specjalistów zainteresowanych pracą dla jego organizacji. Nie jest to zadanie proste; nie każdy specjalista przegląda oferty pracy, nie każdy musi być, na pierwszy rzut oka, zainteresowany danym stanowiskiem pracy. To właśnie rekruter jest odpowiedzialny za właściwy wybór metod skutecznego dotarcia do odpowiednich kandydatów.
  3. 3. Przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną z wybranymi kandydatami. Dla wielu osób, którzy nie mieli do czynienia z rekrutacją pracowników, to najbardziej interesująca część procesu rekrutacyjnego. Dla osób spoza branży rozmowa rekrutacyjna kojarzy się z przejściem „na drugą stronę lustra”, z potencjalna władzą nad kandydatem. Z punktu widzenia realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne średniego i wyższego szczebla, rozmowa rekrutacyjna niekoniecznie wiąże się ze wspomnianym „poczuciem władzy”. Kandydaci – specjaliści, którzy nie mają problemu ze znalezieniem nowej pracy, często nie mają również motywacji do przyjęcia przedstawionej im oferty pracy, nie wykazują realnego zaangażowania w cały proces rekrutacji. Doświadczony rekruter musi balansować między weryfikowaniem posiadanymi przez kandydata kwalifikacjami, a ewentualnym przekonaniem do podjęcia zatrudnienia na wakującym stanowisku pracy.
  4. Zakończyć projekt rekrutacyjny obsadzeniem wolnego stanowiska pracy. Sukces w zamknięciu projektu rekrutacyjnego, to sukces rekrutera. To właśnie dzięki jego ciężkiej pracy organizacja mogła pozyskać właściwego kandydata do swojego zespołu.

Jednak rekrutacja pracowników to nie tylko praca włożona w sporządzenie opisu stanowiska pracy, czy też szeroko pojęta interakcja z kandydatami. Osoba odpowiedzialna za rekrutację odpowiedzialna jest również za wykonanie szeregu zadań związanych z administracją całego projektu rekrutacyjnego.

W organizacjach, w których przeprowadza się przynajmniej kilkanaście projektów rekrutacyjnych jednocześnie, działy HR z reguły mogą liczyć na wsparcie w postaci dedykowanego oprogramowania. Systemy do obsługi procesów rekrutacji pozwalają między innymi na kompleksowe zarządzanie napływających CV od kandydatów; przydzielanie ich do realizowanych projektów, zmianę statusów kandydatur. Dobrze stworzony system HR pozwala odciążyć rekrutera z zadań związanych z administracją, pozwala skupić się nad faktyczną realizacją projektów rekrutacyjnych. Stosunkowo nowym rozwiązaniem / funkcjonalnością na rynku oprogramowania dedykowanego dla działów human resources, jest możliwość automatycznego sczytywania informacji zawartych w CV do prowadzonej bazy danych kandydatów. Taka funkcjonalność pozwala uniknąć żmudnego przepisywania informacji zawartych w CV do systemu.

Rekrutacja pracowników powinna skupiać się przede wszystkim na działaniach, które związane są z bezpośrednim kontaktem z kandydatem. Wszelka administracja procesem rekrutacyjnym powinna odbywać się w sposób maksymalnie automatyczny. Organizacje, które realizują wiele projektów rekrutacyjnych, szukają nowych rozwiązań pozwalających na oszczędności w dziale HR. Rozwiązania informatyczne nie są tanie, pozwalają jednak w dłuższej perspektywie na ograniczenie wydatków związanych z zatrudnianiem kolejnych pracowników. Automatyzacja pewnych działań związanych z rekrutacja przyczynia się również do lepszego postrzegania samego stanowiska rekrutera; nie jest kojarzone z ciągłym przepisywaniem danych. Odciążenie od prac typowo administracyjnych, pozwala skupić na faktycznej realizacji projektów rekrutacyjnych.

Tak naprawdę trudno jest ocenić sam zawód rekrutera. Jest to bardzo interesująca praca, która pozwala na ciągły kontakt z drugim człowiekiem. Każda rekrutacja jest inna, każdy kandydat jest inny. Ta praca nie jest monotonna. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy kij ma dwa końce. Współczesny rynek pracy to coraz częściej rynek kandydata. To właśnie pracownicy zaczynają dyktować warunki zatrudnienia. Tym samym rekruter po drugiej stronie nie ma klienta z którym powinien współpracować na temat możliwości współpracy z reprezentowaną przez niego organizacją. Pewna fascynacja związana z pracą w HR, często znika po zetknięciu się z faktycznymi zadaniami jakie związane są z tym stanowiskiem pracy. Nie oznacza to jednak, że jest to praca, której nie można polecić.