Rekrutacja XXI wieku

Rekrutacja XXII wieku, co to jest parser CV?

Co to jest Parser CV?

Proces parsowania CV następuje wtedy, gdy nie ustrukturyzowany życiorys zostaje przekształcony w informacje nadające się do automatycznego raportowania, wyszukiwania i manipulowania danymi przez komputer.
Zorganizowane informacje są najbardziej użyteczne dla działu HR szczególnie gdy setki a nawet tysiące CV pochodzi z różnych źródeł, portali rekrutacyjnych, papierowych CV itp., jeden czytelny format danych ułatwia życie i skraca czas przeprowadzania procesu rekrutacyjnego. Życiorysy przestają być trzymane w przysłowiowej szafie i wszystkie trafiają do firmowego systemu informatycznego wspierającego dział HR.

Rekruterzy uzyskują ogromne korzyści czasowe i finansowe wykorzystując sparsowane, ustrukturyzowane dane pozyskane z setek CV w jedną, przejrzystą bazę danych.
Niweluje to ryzyko zaginięcia danych kandydata zgromadzonych w formie papierowej lub na skrzynkach mailowych pracowników – nawet w przypadku rozstania z pracownikiem odpowiedzialnym za rekrutację.
Parser CV zasilający system ATS wszystkimi CV zgromadzonymi w firmie niweluje zagrożenia związane z ciągłością działania organizacji.
Parser CV tworzy zbiór użytecznych informacji w sposób przewidywalny i czytelny dla człowieka.

Kandydaci w momencie aplikowanie na dane ogłoszenie o pracę, przesyłają swoje CV, parser CV pozyskuje kluczowe dane z CV dodając je automatycznie do firmowej bazy danych lub zewnętrznego systemu ATS. Usprawnia to sposób szukania kandydatów o odpowiednich kompetencjach zawodowych, zmniejsza czas reakcji działu HR na potrzeby klienta wewnętrznego jak i zewnętrznego.

Redukcja kosztów funkcjonowania firm rekrutacyjnych jak i wewnętrznych działów HR jest jednym z priorytetów współczesnego świata HR. Narzędzie do parsowania danych z CV pozwala rekruterom zautomatyzować czas przeznaczony na pozyskanie i przetworzenie informacji znajdujących się w tysiącach CV, co powoduje oszczędność setek roboczo godzin w dziale HR.
Nigdy więcej specjalista nie spędzi wielu bezproduktywnych godzin na przeglądaniu swojej skrzynki mailowej lub papierowych CV.

Parsery CV zostały stworzone do automatyzacji pracy pracowników działu HR, ułatwiając ich pracę, usprawniając proces wyszukiwania najlepiej pasujących profili kandydatów.