Sześć głównych powodów, dlaczego warto korzystać z parsera CV

dlaczego warto korzystać z parsera cv

 1. Mniej błędów – jeśli dodajemy dane CV kandydata ręcznie – istnieje duża szansa tzw. „czeskiego błędu” - błędnie wpisane nr telefonów, adresy e-mail z polskimi znakami diaktrycznymi, źle zapisane adresy profili społecznościowych, dodanie życiorysu kandydata do profilu innego kandydata w systemie ATS lub systemu CRM, wykorzystując automat do ekstrakcji danych z CV, można uniknąć tych błędów.
 2. Przyspieszenie pracy w dziale HR – średni czas dodania CV kandydata do bazy danych - systemu ATS lub firmowego CRM waha się między 3 a 6 minut. Użycie parsera CV zredukuje czas tej nudnej czynności do kilku sekund.
 3. Automatyzacja procesu rekrutacyjnego połączona ze zmniejszeniem ilości błędów ma wpływ nie tylko na jakość pracy osób odpowiedzialnych za rekrutację, ale też na zminiejszenie ilość CV niedodanych do firmowych baz danych. Po integracji parsera CV z firmową skrzynką mailową, można zapomnieć o ręcznym dodawaniu życiorysu do bazy danych. Powyższe działanie zwiększa oszczędności czasowe i finansowe, ma także wpływ na postrzeganie firmy przez obecnych jak i przyszłych pracowników.
  Ręczne dodawanie CV kandydata to jak wynajdywanie koła na nowo.
 4. Wzrost wydajności – połączenie efektywnych narzędzi wpierających procesy rekrutacyjne spowoduje wzrost wydajności pracowników w dziale HR, spowoduje także większe zadowolenie obecnych specjalistów, ograniczy koszty funkcjonowania działu personalnego.
 5. Konwersja – największym problemem ostatnich czasów są skomplikowane, a przez to coraz częściej niewypełniane formularze do aplikowania kandydatów przez firmową stronę www. Połączenie narzędzia automatycznie pozyskującego dane osobowe kandydata z jego CV, znacznie ograniczy ilość rezygnacji z uzupełnienia formularzy rekrutacyjnych.
  Kandydat po prostu załącza CV, potwierdza odpowiednie „zgody” - a jego aplikacja od razu znajduje się w bazie danych firmy rekrutującej.
 6. Zmniejszenie nakładów finansowych na rekrutację – w obecnych czasach największym kosztem występującym w każdej firmie jest koszt roboczo godziny.
  Pracownik zatrudniony w dziale HR na dodanie 500 CV ręcznie poświęci 2 000 min, czyli ponad 33 godziny. Jest to odpowiednik niemal tygodnia pracy.
  Porównując koszty roboczo godzin i integracji narzędzia do ekstrakcji danych z firmowym system ATS spowoduje znaczne oszczędności finansowe.
Powyższa lista nie wyczerpuje tematu efektywnego wykorzystania parsera CV w dziale HR. Parser CV bez problemów i przy bardzo niskich nakładach finansowych można zintegrować z praktycznie każdym systemem ATS, CRM lub ERP, który zbiera i przetwarza CV kandydatów rekrutowanych przez daną firmę.