Specyfika rekrutacji w IT

Specyfika rekrutacji w IT

Branża IT już od kilku lat cechuje się dużą dynamiką wzrostu nie tylko na polskim, ale również światowym rynku. Rozwój technologii informacyjnych jest jednym z najważniejszych motorów postępu technologicznego. Rozwiązania wprowadzane przez szeroko pojęta branżę IT zmieniają sposoby komunikacji, czy pozwalają na zdobycie przewagi rynkowej jednych podmiotów nad drugimi. W zasadzie można powiedzieć, że branża IT w coraz większym stopniu wpływa na kształt globalnej rzeczywistości. Zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne nie maleje, zwiększa się odsetek obszarów życia, gospodarki, które wykorzystują komputery, systemy do realizowania powierzonych im funkcji. System ATS jest dobrym przykładem na to, jak technologie informacyjne mogą ułatwić pracę działów hr.

Zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne wymusza na ich dostawcach zatrudniania większej ilości specjalistów, którzy mogliby realizować kolejne zamówienia na różnego typu systemy, rozwój projektów etc. Tym samym pojawia się popyt na osoby posiadające kwalifikacje związane z IT. Reasumując ten długi wywód można stwierdzić, że specjaliści IT nie muszą szukać pracy, ponieważ to właśnie praca szuka ich. Efektem dużego zapotrzebowania na specjalistów IT jest wytworzenie się zupełnie innej specyfiki prowadzenia projektów rekrutacyjnych w tym obszarze. Co wyróżnia rekrutacje na stanowiska IT? Poniżej kilka kluczowych cech: Specyfika rekrutacji w IT

  1. To praca szuka informatyka. A nie informatyk pracy. Stwierdzenie użyte już wcześniej, w żaden sposób nie traci na swojej mocy. Realizowanie projektów rekrutacyjnych na stanowiska IT w oparciu o publikowanie ogłoszeń o pracę może mieć niewielkie efekty. Wynika to między innymi z faktu, że informatycy raczej nie muszą martwić się o utratę zatrudnienia. Firmy zbyt mocno cenią sobie ich kwalifikacje, aby zbyt pochopnie podejmować decyzje o ich zwolnieniu. Ponadto informatycy posiadają świadomość swojej wartości na rynku pracy i tym samym wolą poczekać, aż dana firma lub agencja rekrutacyjna sama zaproponuje im udział w satysfakcjonującym projekcie rekrutacyjnym.
  2. Wysokie oczekiwania względem stanowiska pracy. Specjaliści IT z reguły mają wysokie oczekiwania finansowe. Organizacje mają tego świadomość i ustalają wyższe budżety na tego typu stanowiska pracy. Jednak informatycy posiadają również wymagania co do lokalizacji samego miejsca pracy, dodatkowych benefitów wynikających z zatrudnienia, czy też samego przełożonego. Potencjalny kandydat potrafi odmówić uczestniczenia w kolejnych etapach rekrutacji z powodu konieczności przesiadki w komunikacji miejskiej lub niemożności zaparkowania swojego samochodu pod firmą. Z powodu nieoczekiwanych wymagań (które każde może mieć inne, uzależnione od danego człowieka) trudno jest przewidzieć, co tak naprawdę może satysfakcjonować kandydatów i tym samym tworzenie całościowej polityki personalnej przez działy zarządzania zasobami ludzkimi.
  3. Dynamika działania. Informatycy to z reguły osoby, które swobodnie posługują się nowoczesnymi metodami komunikacji. Wiadomości e-mail, portale społecznościowe to ich głównie narzędzia do komunikowania się z innymi osobami. Tym samym przyzwyczajeni są do szybkiej wymiany informacji. Dynamiki w otrzymywaniu informacji zwrotnej oczekują również w przypadku uczestniczenia w projektach rekrutacyjnych. Mają świadomość posiadanych kwalifikacji i chcą jak najszybciej dostać ich potwierdzenie w postaci zatrudnienia. Rekruter, które posiada narzędzia hr ma o wiele większe szanse na pozyskanie kandydata do projektu. Specyfika rekrutacji w IT
  4. Wiele ofert zatrudnienia jednocześnie. Specjalista IT otrzymuje średnio kilka zaproszeń do wzięcia udziału w projektach rekrutacyjnych w ciągu miesiąca. W takiej rzeczywistości, rekruter musi wykazać się dużą szybkością działania, jak również posiadać dobrą ofertę, która mogłaby przekonać potencjalnego kandydata do uczestniczenia w rekrutacji.

Specyfika rekrutacji w IT Duże zapotrzebowanie na kwalifikacje z dziedziny technologii informacyjnych sprawia, że bardzo trudno jest realizować projekty rekrutacyjne na stanowiska związane z tymi właśnie kwalifikacjami. Prowadzenie projektów na stanowiska informatyczne posiada jeszcze jedną trudność. Aby efektywnie obsadzać tego typu stanowiska pracy należy posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu technologii informacyjnych; pozwala to na łatwiejsze szukanie kandydatów o właściwych kwalifikacjach. Jest to również atut przy prowadzeniu rozmów z informatykami, którzy są wyczuleni na brak kompetencji technicznych ze strony osoby prowadzącej rozmowę o pracę. Mimo trudności w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na stanowiska IT, należy mieć świadomość, że tych projektów będzie przybywać. Ciągły rozwój gospodarczy jest silnie sprzężony z technologiami informacyjnymi. Wiele badań pokazuje również, że deficyt na tego typu kwalifikacje będzie się utrzymywać. Brak osób o odpowiednich umiejętnościach, częsta arogancja ze strony kandydatów względem prowadzonych projektów rekrutacyjnych, może przyczynić się do ponoszenia strat przez organizacje, które nie mogą zapełnić wakujących stanowisk pracy. Projekty rekrutacyjne dla branży IT są trudne; jest to jednak również ich zaleta. Projekty są na pewno pełne wyzwań, wymagają dużego zaangażowania i kreatywności w szukaniu nowych kandydatów. Niewątpliwie są to projekty dla doświadczonych rekruterów, którzy potrafią współpracować z trudnymi kandydatami, czy też pracować pod wpływem dużego stresu. Dużym wsparciem są również narzędzia hr, które mogą znacząco ułatwić pracę.