API

WebAPI to usługa sieciowa umożliwiająca komunikację między serwisem PozyskajDane.pl a oprogramowaniem zewnętrznym. Dzięki tej usłudze można zintegrować swoje oprogramowanie z PozyskajDane.pl i cieszyć się zaoszczędzonym czasem.

Api PozyskajDane.pl opiera się na protokole SOAP, który korzysta z języka XML jako formatu danych oraz na protokole RPC odpowiedzialnego za przesyłanie danych. Pełny opis usługi znajduje w pliku WSDL.

Integracja Api

Api można bardzo łatwo zintegrować z istniejącym oprogramowaniem typu ATS, w dowolnym języku, który wspiera protokół SOAP.

Poniżej przedstawiona jest przykładowe klasy w języku PHP, Python i Java umożliwiające szybkie wykorzystanie API. Całkowita komunikacja opiera się na dwóch metodach, odpowiednio dodawanie dokumentów do parsowania oraz metody, która odbiera znalezione w dokumentach dane.

W celu uzyskania haseł prosimy o kontakt .

<?php
/**
 * Klasa klienta API dla PozyskajDane.pl
 * 
 * Klasa umożliwia łatwe rozpoczęcie przygody z api.
 */
class PozyskajDaneClient extends SoapClient
{

  private $url = 'prawidłowy url do api';

  public function __construct()
  {
    parent::__construct($this->url,
              array(
      'login' => 'nazwa_uzytkownika',
      'password' => 'haslo_uzytkownika',
    ));
  }

  
  /**
   * Wysłanie dokumentów do przetworzenia
   * 
   * @param array $path tablica ścieżek do plików
   */    
  public function sendDocuments(array $path)
  {
    foreach ($path as $n => $p) {
      if (!file_exists($p)) {
        throw new Exception('Plik nie został znaleziony');
      }

      $content = file_get_contents($p);
      /**
       * treść dokumentów jest kodowana base64
       */
      $b64 = base64_encode($content);
      $data[] = (object)array(
          'id' => $n,
          'file' => $b64
      );
    }

    return $this->__soapCall('doAddDocuments',
                 array((object)array('files' => $data)));
  }

  /**
   * Pobranie informacji z dokumentów
   * 
   * @param array $hash tablica hashy plików otrzymanych w metodzie sendDocuments
   */
  public function getDocuments(array $hash)
  {
    return $this->__soapCall('doGetDocuments',
                 array(
        (object)array(
          'hash' => (array)$hash,
        )
    ));
  }

}
#api, #ats, #integracja, #parser cv