Blog

Branża IT już od kilku lat cechuje się dużą dynamiką wzrostu nie tylko na polskim, ale również światowym rynku. Rozwój technologii informacyjnych jest jednym z najważniejszych motorów postępu technologicznego. Rozwiązania wprowadzane przez szeroko pojęta branżę IT zmieniają sposoby komunikacji, czy pozwalają na zdobycie przewagi rynkowej jednych podmiotów nad drugimi. W zasadzie można powiedzieć, że branża IT w coraz większym stopniu wpływa na kształt globalnej rzeczywistości. Zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne nie maleje, zwiększa się odsetek obszarów życia, gospodarki, które wykorzystują komputery, systemy do realizowania powierzonych im funkcji. System ATS jest dobrym przykładem na to, jak technologie informacyjne mogą ułatwić pracę działów hr.

Procesy rekrutacyjne to duże wyzwanie jakie stawiane jest przed współczesnymi organizacjami. Rynek pracy nie jest miejscem, na którym można zakupić dobra w całości dopasowane do naszych potrzeb; to raczej rzeczywistość w ramach której dochodzi do wymiany dóbr, do porozumienia na jakich warunkach korzyści będą wymieniane między stronami. Ten nie rynek łączy przede wszystkim interesy dwóch podmiotów: pracodawcy i pracobiorcy. Warto zaakcentować podmiotowość tych dwóch stron; o ile przedsiębiorca w zasadzie od zawsze był podmiotem na rynku pracy, o tyle pracownik swoją podmiotowość zyskał dopiero wraz z rozwojem technologicznym, wymagającym specjalistycznej wiedzy. Praca fizyczna – niewymagająca większych kwalifikacji, jest wypierana przez pracę umysłową, która wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Nie każdy może pochwalić się potrzebnym w danej branży zasobem intelektualnym, z tego też powodu wytworzył się popyt na specjalistów w danej dziedzinie. Od tego momentu pracodawca miał coraz mniejszy wpływ na rynek pracy, zaczął liczyć się z potrzebami swoich potencjalnych pracowników.

Stanowiska pracy związane z branżą zarządzania zasobami ludzkimi często jawią się jako posady, które nie wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy, czy też odpowiedniego doświadczenia zawodowego. W powszechnej opinii praca w human resources kojarzy się z administracją dokumentacją pracowniczą w ramach danej organizacji. Nie jest to do końca prawda, administracja dokumentacją zatrudnionych pracowników jest tylko jednym z wielu segmentów hr, który najczęściej nazywany jest obsługą kadrowo – płacową.

Rozwój danej organizacji niewątpliwie związany jest z zatrudnianiem kolejnych pracowników. To właśnie dzięki pracy ludzi możliwe jest realizowanie nowych procesów biznesowych. Dynamiczny i jednocześnie stabilny rozwój wymaga nie tylko zatrudniania nowych pracowników, ale również wskaźników, które pozwalają na pomiar efektywności ich pracy. Jest to zadanie bardzo trudne, ponieważ z jednej strony dotykamy delikatnej sfery godzenia korzyści pracodawcy z pracobiorcą; a z drugiej trudności w zdefiniowaniu miar efektywności.

Czas to pieniądz; stwierdzenie chociaż truistyczne, to jednak bardzo prawdziwe. Z biegiem czasu można nawet uznać, że zyskuje na swym znaczeniu. Powszechna optymalizacja w zasadzie każdej dziedziny gospodarki wzmaga poszukiwania zwiększenia efektywności również w wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich.

Stale analizujemy i doskonalimy nasze narzędzie rekrutacyjne – parser CV. Zastanawiamy się jak kandydaci postrzegają wszelkiej maści formularze aplikacyjne i doszliśmy do wniosku, że są za długie i zbyt czasochłonne.

Rekrutacja i selekcja pracowników to jedno z najważniejszych procesów, jakie odbywa się we współczesnej organizacji.

Od pewnego czasu można zaobserwować niesłuchaną popularność terminu „Rekrutacja 2.0”. Nowoczesne technologie zyskują na znaczeniu praktycznie we wszystkich dziedzinach; tych prywatnych, jak również gospodarczych, biznesowych. Rekrutacja pracowników, jako ważny element funkcjonowania większości organizacji, nie pozostaje obojętna na procesy powszechnej informatyzacji. W świecie pozyskiwania kandydatów na wakujące stanowisko pracy, otwarcie na nowe technologie przyjmuje nazwę Rekrutacja 2.0. Termin jest o tyle trafny, że wskazuje na faktyczną zmianę wykorzystywanych narzędzi do realizowania projektów rekrutacyjnych; dzięki czemu pozwala na zwiększenie efektywności pracy działów human resources. Zmiany dotyczą przede wszystkim gromadzenia informacji o kandydatach, czy też sposobu komunikacji z nimi. Nowe narzędzia pozwalają na automatyzację części pracy, która do tej pory wykonywana była przez osoby zatrudnione w dziale rekrutacji. Warto przytoczyć kilka zmian, które obejmują termin Rekrutacja 2.0.

Systemy informatyczne do obsługi procesów rekrutacyjnych funkcjonują na rynku od kilkunastu lat. Wdrażanie tego typu systemów jest przede wszystkim domeną dużych organizacji, które realizują kilkadziesiąt projektów rekrutacyjnych rocznie, w tym kilkanaście jednocześnie; ich właściwa realizacja jest de facto uzależniona od zastosowania oprogramowania zewnętrznego.

Nowoczesne technologie wdzierają się w zasadzie we wszystkie dziedziny naszego życia. Komputery i dostarczane wraz z nimi oprogramowanie, pomagają nam w wielu codziennych czynnościach, tych prywatnych, ale i zawodowych. Powszechna informatyzacja tworzy nowe modele współpracy, czy też komunikacji. Taka zmiana nastąpiła również w obszarze szeroko pojętej rekrutacji. Zmieniły się sposoby samego aplikowania na wakujące stanowiska, zmienił się również sposób zarządzania napływającymi dokumentami aplikacyjnymi od kandydatów.

Współczesna rzeczywistość realizowania projektów rekrutacyjnych diametralnie różni się od tej, jaka istniała jeszcze chociażby dwadzieścia lat temu. Zmieniła się przede wszystkim forma aplikowania na dane stanowisko pracy. Obecnie, ogłoszenia o pracę publikowane są na portalach internetowych; kandydaci chcący wziąć udział w danym projekcie rekrutacyjnym, muszą wysłać swoje CV na podany w ogłoszeniu adres e – mail.

Rekrutacja pracowników to jedno z ważniejszych działań, jakie odbywają się we współczesnych organizacjach. To właśnie dzięki rekrutacji możliwy jest stały rozwój firmy; zwiększający się „biznes” potrzebuje przecież kolejnych pracowników.

Rekrutacja pracowników to w dzisiejszych czasach prawdziwy „temat rzeka”. Wpisanie samego hasła w wyszukiwarkę internetową wyświetla setki stron, które traktują o rekrutacji. W informacjach, jakie do nas docierają, często mówi się kandydatach, którzy nie mogą znaleźć dla siebie zatrudnienia. W ramach takiej opinii, pracodawca jawi się jako ten, który nie chce dać zatrudnienia dla wykształconych kandydatów. Z drugiej jednak strony słyszy się również opinie wspomnianych pracodawców, którzy narzekają na kandydatów; narzekają między innymi na brak motywacji do podjęcia pracy, czy na zbyt wygórowane oczekiwania finansowe. W tego typu sytuacjach, racja znajduje się po środku.

Jak wiemy deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych jest bardzo ważna dla rekruterów. Bez tej klauzli ze względów prawnych CV nie może być brane pod uwagę. Z tego powodu, nasz parser CV zyskał nową funkcję. Od dziś, gdy w przetwarzanym dokumencie znajdzie się odpowidnia formuła, zostanie ona rozpoznana i przekazana w wyniku. Do dyspozycji mamy tekst klauzuli oraz język, w jakim została napisana. Zachęcamy do wypróbowania nowej funkcjonalności parsera CV w demo.

Dziś api PozyskajDane zostało zakutalizowane do nowej wersji.
Parser CV został wzbogacony o możliwość wyciągania zdjęć z dokumentów, wykrywane są zdjecia, które zawierają twarz, dzięki temu z dużym prawdopodobieństwem można określić wygąd autora CV.
Parser CV teraz skuteczniej odnajduje miasta oraz kody pocztowe, które nawet nie koniecznie muszą znajdować się w przetwarzanym dokumencie!
Rozpoznawanie numerów telefonów również zostało udoskonalone. Charakterystyczne ciągi cyfr podobne do numerów telefonów. ale nimi niebędące, są teraz ignorowane.
Zachęcamy do skorzystana z nowej wersji PozyskajDane w naszym demo oraz bezpośrednio za pomocą naszego API.

Dowiedz się jak pracują nowoczesne działy HR, w jaki sposób wykorzystywana jest zaawansowana techonologia do poprawienia wydajności i efektywności pracy rektuterów oraz gdzie w tym wszystkim jest parser CV i czym on naprawdę jest.

Poznaj zalety korzystania z narzędzia do parsowania CV. Zobacz jakie korzyści może przynieść Tobie i Twojej firmie wykorzystania narzędzia do ekstrakcji danych w codziennej pracy.

W nawiązaniu do części pierwszej i drugiej, chciałbym opisać ostatnie, kluczowe elementy CV.

W poprzedniej części rozważałem kwestie związane z wielkością liter, prawidłowo zapisanym nr telefonu, adresem e-mail oraz tłem. Teraz zajmę się kwestią prawidłowego formatowania CV.

Na temat pisania CV istnieje w sieci wiele dobrych poradników. Niestety żaden z nich nie porusza aspektu technicznego pisania tego dokumentu – jak napisać curriculum vitae, aby było prawidłowo zindeksowane przez maszynę oraz właściwie zinterpretowane przez człowieka.

Szanowny Internauto, witamy Cię serdecznie na naszym blogu. Jest to pierwszy wpis dotyczący rozwoju naszego innowacyjnego produktu wspierającego rekruterów w ich codziennej pracy. Wierzymy, że rolą rekrutera jest skuteczne dostarczanie usług rekrutacyjnych dla wewnętrznych jak i zewnętrznych klientów. Nudziło nas wpisywanie danych osobowych z CV naszych kandydatów do systemu ATS, stąd idea powstania PozyskajDane.pl. W najbliższym czasie pojawi się możliwość komentowania naszego bloga. Zapraszamy do testowania parsera CV. Będziemy wdzięczni za Twoje uwagi, spostrzeżenia i zgłaszane błędy.